Gehoorstoornissen

Auditieve problemen Als het gehoor intact is, maar het gehoorde wordt niet goed verwerkt. Hierdoor zijn er mogelijk problemen met het onthouden van de informatie, het discrimineren van klanken (verschillen horen) en de analyse en synthese. Auditeve informatie verwerken is belangrijk voor het lees- en schrijfproces.

Slechthorendheid Door een middenoorontsteking kan een kind perioden slechter horen hetgeen kan leiden tot spraak- en taalproblemen. Bij een perceptieve slechthorendheid is de slechthorendheid aangeboren. Denk aan een erfelijke factor of ziekten tijdens de zwangerschap. Maar het kan ook gaan om niet-aangeboren slechthorendheid, zoals door een ongeval, ziekte zoals meningitis, lawaai-beschadiging of ouderdom.

Doofheid Bij een aangeboren doofheid ontwikkelt de taal zich niet spontaan. Bij een niet-aangeboren doofheid zijn de spraak- en taalontwikkeling meestal al ontwikkeld, maar dit hoeft niet vanzelfsprekend te zijn.