Covid/Coronavirus

Sinds er weer versoepelingen zijn rondom het Corona virus werken wij weer veelal in de praktijk. Indien nodig of wenselijk wordt gekeken of er logopedie geboden kan worden via Telelogopedie/beeldbellen. U of uw kind is van harte welkom om te starten met de behandeling. Neem gerust contact met ons op, zodat wij op een aangepaste manier de logopedische behandeling kunnen inzetten. 
Het dragen van mondkapje is inmiddels op veel plekken verplicht. Wij horen dat steeds meer mensen stemklachten hebben door het dragen van deze mondkapjes. Dit kan komen doordat je onbewust luider gaat spreken tijdens het dragen van een mondkapje. Daarnaast kan het zijn dat je last krijgt van benauwdheid. De oorzaak hiervan kan zijn dat je verkeerd ademhaalt tijdens het dragen van mondkapjes. Hier vindt u extra tips. 
Daarnaast bieden wij ook behandeling bij het herstel voor (ex)covid/coronapatiënten. Klik hier voor meer informatie. 

Team bonnier logopedisch centrum

Nieuws

November 2020

Het dragen van mondkapje is inmiddels op veel plekken verplicht. Wij horen dat steeds meer mensen stemklachten hebben door het dragen van deze mondkapjes. Dit kan komen doordat je onbewust luider gaat spreken tijdens het dragen van een mondkapje. Daarnaast kan het zijn dat je last krijgt van benauwdheid. De oorzaak hiervan kan zijn dat je verkeerd ademhaalt tijdens het dragen van mondkapjes. Een aantal tips voor het verminderen van deze klachten, zijn:
- Adem zoveel mogelijk door je neus;
- Zorg ervoor dat je spreekt met een rustige en lage ademhaling;
- Spreek met een normaal volume, zoals je gewoonlijk ook doet;
- Praat langzaam en articuleer duidelijk;
- Wissel regelmatig je mondkapje;
- Zorg ervoor dat er momenten zijn dat je het mondkapje af kan zetten en drink dan voldoende water.
Mocht je ondanks deze tips toch last blijven hebben van je stem en ademhaling, neem dan contact op met één van onze logopedisten voor een passend advies.

 

Oktober 2020

Maatregelen die wij binnen de praktijk nemen m.b.t. het coronavirus.

Alle locaties van onze praktijk zijn geopend, zodat u/uw kind doorbehandeld kan worden. Wij volgen wel het advies op van het RIVM om bij griep-, koorts-, of hoestklachten contact te vermijden. Wij hopen dat u dit advies met ons mee opvolgt. Gelukkig kunnen wij u tegemoet komen als u klachten heeft en liever thuis wil blijven: Telelogopedie. 
Bij telelogopedie vindt de logopedie op afstand plaats via beeldbellen (Skype/Face-Time). Wij willen u dan ook vragen om bij twijfel altijd contact op te nemen met uw logopedist, zodat er samen gekeken kan worden naar een passende oplossing voor de behandeling.

Het dragen van mondkapjes is op diverse locaties verplicht; dit geldt voor gangen en wachtruimtes. In de behandelkamer mag u het mondkapje afdoen.