Tarieven

Een behandeling bestaat altijd uit 30 minuten begeleiding van het kind en 15 minuten verslaglegging.

Intakegesprek met ouders/verzorgers:                                                                           Gratis
Behandeling (30 min begeleiding en 15 min verslaglegging):                                        € 32,50
Gesprek ouders/verzorgers (30 min gesprek en 15 minuten verslaglegging):               € 32,50

Dit tarief is conform de richtlijnen van de LBRT (www.lbrt.nl). Aan het begin van de nieuwe maand ontvangen ouders/verzorgers de maandfactuur, met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Op bovengenoemde tarieven is geen BTW van toepassing. In sommige gevallen komt het kind in aanmerking voor een vergoeding, bijvoorbeeld via de zorgverzekering, een PGB of een arrangement.