Werkwijze

Na een eerste onderzoek en toetsing wordt een individueel handelingsplan opgesteld, waarbij rekening gehouden wordt met de leerstijl en de sterke kanten van uw kind. Door daar in de begeleiding goed bij aan te sluiten, zal uw kind sneller en met meer plezier leren en dit leidt automatisch tot betere resultaten.

De volgende punten staan bij de begeleiding van uw kind centraal.

  • Er wordt aangesloten bij de leerstijl van uw kind
  • Er wordt op een individuele, afwisselende manier gewerkt, plezier is belangrijk!
  • Er wordt steeds gekeken naar wat uw kind al goed kan
  • Uw kind past het geleerde toe in de praktijk
  • Er is regelmatig overleg met de ouders, vaak moet er thuis ook geoefend worden
  • De remedial teacher heeft goede contacten met de scholen in de omgeving
  • De remedial teacher heeft contact met de school van het kind (dit alleen met toestemming van de ouders), zodat de begeleiding zo goed mogelijk aansluitend vormgegeven kan worden. Samen kunnen we meer bereiken!
  • Regelmatig vindt er een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt of de hulp aanslaat en of er aanpassingen nodig zijn.

RT wordt niet vergoed door de Zorgverzekeraar!